เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า

 


 

เราเป็นที่ปรึกษามืออาชีพในการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า มากกว่า 20 ปี  
08-4874-9137, 08-6368-4277

รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า มากกว่า 1,000 เครื่องหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรารับปรึกษา
ออกแบบ จดทะเบียน แก้ไข เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจบกระบวนการ ติดต่อกับเรา
ได้ที่ เบอร์ 08-4874-9137 หรือเบอร์ 08-6368-4277 หรือที่
email: Contact@Thaitradebrand.com

ล่าสุด!!! แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ ด้านเครื่องหมายการค้า

ก. 01

คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ใหม่

ก. 02

คัดค้านโต้แย้ง เครื่องหมายการค้า ใหม่

ก. 03

อุทธรณ์เรื่อง เครื่องหมายการค้า ใหม่

ก. 04

คำขอโอน เครื่องหมายการค้า ใหม่

ก. 05

สัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า ใหม่

 

เครื่องหมายการค้า Knowledge

เอกสารสำคัญที่ควรทราบด้าน เครื่องหมายการค้า

1.

พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า

2.

ลำดับขั้นตอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า

3.

จำพวกสินค้าและบริการ เครื่องหมายการค้า

4.

เครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย คืออะไร

5.

สิทธิในการดำเนินการ เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้ว

6.

12 เรื่องควรรู้ด้าน เครื่องหมายการค้า

7.

คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบ เครื่องหมายการค้า

Top 100 Brands in the world 2020 ranked by Brand Valuation


Thaitradebrand.com ยินดีอำนวยความสะดวกในการยื่นขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทนท่าน
ตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย


ThaiTradeBrand.com  Tel. 08-4874-9137, 08-6368-4277


ระดับผู้นำมืออาชีพ ต้องรู้ไว้ update

กฎหมายเครืองหมายการค้าฉบับใหม่ 2559
พระราชบัญญัติเครื่ององหมายการค้า(ฉบับที่ ๓) 2559 ฉบับล่าสุด

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าไทยก้าวสู่ AEC
Thai Trade Mark 2016
 


เครื่องหมายการค้า

อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงของโลก
จดทะเบียน เครื่องหมายการค้ามากว่า 20 ปี รับจดเครื่องหมายการค้ามาก กว่า 1,000 เครื่องหมาย

What Our Client are